Online Planlegging tilpasset din bedrift

PlanningPME Er et solid og profesjonelt planleggingsverktøy, som er en absolutt nødvendighet i hverdagen. Det lar deg optimalisere styringen av bedriften. Uansett hvor du er, kan du se og endre avtaler, oppdrag, prosjekter og andre oppgaver som de ansatte har fått tildelt. Bruk PC, Mac, iPhone, Android eller nettbrett for å oppdatere dataene i sanntid og dele informasjonen online mellom alle brukerne. PlanningPME lar deg optimalisere bruken av de menneskelige og materielle ressursene. Du forbedrer produktiviteten ved hjelp av en nøyaktig fordeling av oppgavene, samtidig som du tar hensyn til kompetansen og tilgjengeligheten til hver ansatt.

Planleggingsløsninger


Enkel å bruke
Rask ogintuitiv bruk: Med noen få klikk planlegger du avtaler og fridager.
Kan tilpasses
Personliggjør timeplanen. Bruk farger for å fremheve de viktigste opplysningene.
ERP-integrering
Takekt være applikasjonsgrensesnittet vårt kan du koble timeplanen sammen med verktøyene som allerede brukes i bedriften, for enda høyere ytelse.
Rettigheter til bruk
Konfigurer hvilke brukere som skal kunne se de ulike opplysningene og hvem som skal kunne redigere informasjonen - gi spesifikk tilgang.

Nettprogrammet vårt tilpasser segalle planleggingsbehov, uansett sektor og bedriftsstruktur. Uansett om du arbeider innen bygg- og anlegg, tjenestesektoren, industrien, bemanning eller ettersalgsservice, vil PlanningPME være et helt avgjørende verktøy for å styre ressursene dine. Programmet lar deg også styre planlegging av fridager, avtaler, prosjekter, arbeidstider osv. online. Ikke vent med å se alle bruksområdene som timeplanene kan hjelpe deg med.

Timeplaner for ansatte

PlanningPME lar deg optimalisere personalets arbeidsmengde Planlegg avtaler, møter og fridager på én og samme timeplan. De ansattes timeplaner kombineres slik at du får sanntidsinformasjon om endringer som gjøres i timeplanen.

Administrering av menneskelige ressurser er alfa og omega i enhver bedrift. Om det gjelder organisering av personalets arbeidstid, , fravær eller oppgaver som skal utføres, vil timeplanene være uunngåelige for å følge opp på de daglige gjøremålene.

Med PlanningPME kan du styre timeplanene til alle de ansatte og se hvor mange feriedager de har igjen, hvilke kurs de har tatt, oppgavene de har utført og hvilke møter de har deltatt på. Ved å optimalisere planleggingen for de ansatte vil du nyte godt av både raskere handling og produktivitet. Nettverksplanlegging lar deg dele informasjonen med alle samarbeidspartnerne, og med e-post og varsler er personalet alltid oppdatert på siste de utviklingene.

Timeplan for teknikere

Forenkle styringen av teknikernes oppdrag med delte timeplaner. Noen få klikk er nok til å opprette en ny oppgave eller tildele den til en annen kompetent og tilgjengelig tekniker. Optimaliser de ansattes arbeidsbyrde og organiser hasteoppdrag raskt. Du kan også administrere kjøretøyene dine og kontrollere tilgjengeligheten i sanntid.

De delte timeplanene vil bli dine allierte i hverdagen, ansett hvilken sektor du arbeider i (elektrisitet, varmeanlegg, telekommunikasjon, transport ...) og uansett hvilke oppdrag du utfører (ettersalgsservice, vedlikehold, levering ...).

Med PlanningPME optimaliserer du tjenestereiser, kjøretøy og timeplanen til teknikerne. Planlegging av kundebesøk, vedlikeholdsoppdrag, periodiske oppdrag eller hurtig feilsøking styres på en effektiv måte. Du kan styre arbeidsoppgavene og forretningsreisene til mobile team i én og samme timeplan (leverandører, installatører, salgsstyrker, teknikere ...).

Brukerne blir informert om endringer i timeplanen viae-post og meldinger, og saken blir tatt raskt hånd om. PlanningPME lar deg organisere aktivitetene dine med noen få klikk. Du kan organisere de ansattes timeplan, kontrollere en teknikers tilgjengelighet, eller knytte vedkommende til et oppdrag i henhold til kompetansen han eller hun har. Takket være den delte online timeplanen og spesifikke brukerrettigheter, får samarbeidspartnerne dine når som helst tilgang til timeplanene sine.

Oversikt over avtaler

Det er avgjørende å kunne planlegge møter med kundene. PlanningPME gir deg en effektiv planleggingsløsning for å optimalisere møtene og garantere en best mulig oppfølging av alle kundene. Organiser allerede nå timeplanene til arbeidstakerne, og kontroller tilgjengeligheten deres.

Noe uforutsett eller er noen borte fra jobb? Ta det helt med ro. Du kan finne en annen tilgjengelig og kompetent person som kan steppe inn for å overta kundemappen samt overføre møtet og oppgavene til en annen ansatt takket være PlanningPME.

Sentralisert styring og deling av de ansattes kalender er tidsbesparende og økonomisk: Ingen møter går i glemmeboken lenger takket være e-postvarsler. PlanningPME lagrer en fullstendig oversikt over aktivitetene dine. Du kan blant annet se hvem som har endret en avtale, hvor mange timer teknikeren har vært hos en kunde og se når det siste kundebesøket fant sted.

Det er mulig å hente ut en rekke data fra timeplanen for å utarbeide statistikk, særlig ved hjelp av de dynamiske krysstabellene i Excel. Du kan styre bedriften din med trygg hånd, og kundene vil bli enda mer fornøyde takket være reaksjonsevnen din og den profesjonelle opptredenen.

Prosjektplanlegging

Administrer og styr alle nåværende og fremtidige prosjekter. Noen av PlanningPMEs styrker: følge oppgavenes fremdrift, finne kompetente personer som kan gripe inn, administrere kunder, underleverandører og forutse eventuelle forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet.

PlanningPME er fleksibel, brukervennlig og kan tilpasses hver enkelt bedrift. Verktøyet fungerer som et dashbord som gir bedre fordeling av oppgaver i henhold til de ansattes timeplaner. Prosjektledelse innebærer å liste opp og deretter planlegge alle oppgavene nøyaktig for å koordinere de forskjellige fasene og ressursene som trengs for å utføre oppgavene. De ulike deltakerne, tidsrammene og uforutsette hendelser kan derfor håndteres på en effektiv måte.

Denne programvaren viser tydelig de planlagte oppgavene og fristene i likhet med et GANTT-diagram. Prosjektansvarlig kan dermed følge fremdriften nøye og gripe inn med noen få klikk for å overholde de fastsatte fristene. Administrer prosjektteamene ved å fordele arbeidsbyrden i henhold til hvem som er tilgjengelig og hvem som har de ulike kompetansen blant de ansatte eller underleverandørene. Historikken gir deg tilgang til mer detaljert informasjon om hver hendelse, som for eksempel hvor mange timer en ansatt har vært hos en kunde. Dette vil kunne gi deg den statistikken du trenger.

Timeplan

Må du vite akkurat hvor mange personer som er tilgjengelige på et bestemt tidspunkt? PlanningPME gjør det mulig! Med programvaren administrerer du lett de ansattes arbeidstider for å sette sammen arbeidsgrupper eller forutsi tilgjengelige arbeidstakere som kan delta på et oppdrag.

Vis de ansattes daglige, ukentlige eller månedlige timeplaner med noen få klikk. Administrer alle typer fravær (fridager, sykefravær, avspaseringer ...) og de ansattes faktiske antall arbeidstimer.

Administrering av arbeidstider blir på denne måten forenklet, siden du kan stille inn arbeidstakernes arbeidstid helt nøyaktig, administrere teamenes turnus og til ethvert tidspunkt se hvem som er tilstede eller ikke i bedriften eller på et eksternt sted. Med god tidsstyring vil du øke produktiviteten din. Når informasjonen sentraliseres i én og samme timeplan, gjør du den tilgjengelig for alle lederne og ansatte umiddelbart.

I tillegg lagres alle dataene i historikken til timeplanen. Hvis du tviler på noe, er det lett å finne tilbake til informasjonen igjen. Du kan også hente informasjon fra timeplanene ved hjelp av rapport- og statistikkverktøy.

Timeplan for anleggsområde

Byggeplanleggeren er særdeles nyttig for å kunne følge med på gjennomføringen av oppgavene slik at du raskt kan avdekke forsinkelser og justere framgangen på byggeplassen. Både arbeidernes timeplan, de ulike yrkesgruppene som deltar i prosjektet og materialene kan administreres gjennom planleggingsprogrammet.

Når det gjelder anleggsarbeid eller byggeplasser vil timeplanene være uunnværlige for alle som deltar i prosjektene. Timeplanen gir deg en klar oversikt over fremdriften på anleggsområdet og lar deg tilpasse de viktigste elementene, som arbeidernes oppdrag eller leveringsdatoer, eller også vurdere eventuelle forsinkelser eller styre timeplanene til hver tekniker.

Du kan sende planleggingsprogrammet til alle som deltar i byggeprosessen for å koordinere de forskjellige aktivitetene og overholde fristene.

Benytt deg av de mange funksjonene i den online timeplanen for raskt å begynne å bruke den i bedriften og gjøre innføringen enkel for de ansatte.

Enkel og intuitiv
De ansatte kommer til å elske den: Uansett hvilken stilling de har i bedriften, er programmet raskt og intuitivt å sette seg inn i. Planlegg avtalene og fridagene dine med noen få klikk, spar tid med funksjoner som «dra og slipp», «kopier og lim inn» og periodiske oppgaver.
Tydelig og nøyaktig visning
Vis daglig, ukentlig, månedlig og årlig timeplan og filtrer etter avdeling, kompetanse eller kategori. Finn oppgavene dine eller kompetente ressurser på noen få sekunder.
Administrere avdelinger og ansatte
Definer bedriftens struktur : Administrer menneskelige ressurser (ansatte, personale, teknikere, coacher) og materielle ressurser (møterom, kjøretøy).
Ulike visninger
Få full oversikt over ressursene dine gjennom timeplaner som kan planlegges per dag, per uke, per måned og per år.
E-post og varsler
Send e-poster til ressurser og kunder og aktiver meldinger per bruker.
Kan tilpasses
Tilpass grensesnittet ditt for å utheve opplysningene med egne uttrykk og fargekoder.
Rapporter og statistikker
Generer tilpassede rapporter for arbeidstider, fridager, osv ...
Historikk og oppfølging
Få tilgang til historikk over endringer i timeplanen for alle utførte oppgaver.
Brukerrettigheter
Gi personlig tilgang til skrive- eller lesemodus for å holde styr på brukerrettigheter.
Periodiske oppgaver
Administrer faste handlinger på et øyeblikk. Behandle ukentlige avtaler, månedlige møter eller årlige kontrakter ved å opprette perioder i verktøyet ditt, PlanningPME.
Filtre
Bruk filtre på timeplanen for å hente ut viktige opplysninger: Vis ressursene til en tjeneste, filtrer oppgavene i henhold til kategori, opprett en visning av type «Kalender» eller «Liste», eller filtrer visningen for å se dagens, ukens, månedens eller årets oppdrag.
Styring av menneskelige og / eller materielle ressurser
Administrer menneskelige ressurser (ansatte, administrasjon, teknikere, coacher, sikkerhetspersonell, medisinsk personell) og materielle ressurser (møterom, firmabiler, felleseie). Lag en individuell fil for hver ressurs og presiser ukentlig arbeidstid, arbeidskontrakt, kompetanser og alle andre personopplysninger.

Priser

45 €/mnd.
Ett års bindingstid
68 €/mnd.
Ett års bindingstid
91 €/mnd.
Ett års bindingstid
Fra og med
114 €/mnd.

*En ressurs tilsvarer en menneskelig eller materiell ressurs som administreres i gjennom timeplanen.

Trenger du råd, prisoverslag eller mer informasjon om mulige integreringer med verktøy du allerede bruker i bedriften?
Vi er her for å svare på spørsmålene dine.


TARGET SKILLS
Adress
1-3 rue Marcel Carné, 91080 Courcouronnes - France
Telefon
+33 (0)1 61 61 20 80
E-postadresse

Kontaktskjema

 *


* Obligatoriske felt

Fyll inn feltene for å logge på timeplanen din. Etter at du har sendt inn skjemaet, sender vi deg en bekreftelse på e-post. Klikk på aktiveringslinken for å begynne planleggingen din online.


 *


* Obligatoriske felt

clients PlanningPME

Lukk